TPS - Telephone Preference Service TPS - Telephone Preference Service
Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth optio allan rhad ac am ddim i gofnodi'ch dewis ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu a marchnata digymell.
English

BETH YW TPS?

Y Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn (TPS) yw unig gofrestr ‘Peidiwch â Galw’ swyddogol y DU ar gyfer rhifau llinellau tir a ffonau symudol. Mae'n galluogi pobl a busnesau i optio allan o alwadau gwerthu a marchnata digymell byw

Mae'n ddi-dâl ac yn gyflym cofrestru rhif ffôn.

Dewch ar Daith

  COFRESTRU DRWY SMS/TESTUN

  Wyddoch chi y gallwch gofrestru'ch rhif ffôn symudol ar TPS nawr? Anfonwch y testun “TPS” a'ch cyfeiriad e-bost i 85095 o'ch ffôn symudol. Does dim tâl am anfon neges i’r rhif hwn – na derbyn cadarnhad ganddo

  Cofrestru

   CWYNO

   Mae TPS a CTPS yn cynnig gwasanaeth ymdrin â chwynion. Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn gorfodi'r gyfraith sydd tu ôl i'r gofrestr hon ac rydym yn adrodd am bob cwyn a gawn iddynt

   Cwyno

    COFRESTRU FY MUSNES

    Os ydych chi'n BbaCh, yn gwmni cyfyngedig, CCC neu unrhyw gorff cyhoeddus arall, wyddoch chi y gallwch gofrestru'ch rhif(au) ffôn ar gofrestr y CTPS?

    Cofrestru Fy Musnes